OGŁOSZENIE NR 2/2019 O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU
2019-05-31

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oglasza otwarty nabór ofert na stanowisko koordynatora Projektu.

ogłoszenie nr 2/2019

zaczniki do ogłoszenia nr 2/2019

 

2019-05-17

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 rdo godz.15 przedłuża się nabór uczniów ze szkół ponagimnazjalnych kształcących się w szkołach zawodowych w obszarze elektryczno-elektroniczny lub mechaniczno-górniczym i pobiera naukę w województwie małopolskim 

 

2018-11-27

Informujemy, ze w zakładce DLA UCZESTNIKÓW zamieszczony został aktualny harmonogram zjęć i kursów realizowanych w ramach CKZ w Chrzanowie

2018-10-26

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie,będący realizatorem projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym”  ogłasza rekrutację NAUCZYCIELI ZAWODU z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne dla nauczycieli

2018-10-12

Dyrektor Powiatowego Centrum edukacyjnego w Chrzanowie ogłasza nabory na stanowiska pracy w projekcie - prowadzenie kursów i zajęć

2018-10-10

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA ORAZ KURSY W RAMACH PROJEKTU

2018-09-14

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU NAUCZYCIELI ZAWODU z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne dla nauczycieli.

2018-09-14

Dyrektor PCE ogłasza otwarty nabór na stanowisko doradcy zawodowego w wymiarze 1/2 etatu w projekcie "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ.

2018-08-27

Drodzy Uczniowie!

Od 1 września do 14 września 2018 r. PCE w Chrzanowie rozpoczyna kolejny nabór do projektu w roku szkolnym 2018 / 2019.
Zapraszamy do zapisów oraz na darmowe kursy, zajęcia językowe staże – a dla szczególnie uzdolnionych uczniów są przewidziane stypendia. Udział w projekcie gwarantuje zdobycie dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności zawodowe.

2018-08-27

OGŁOSZENIE  O NABORZE NAUCZYCIELI ZAWODU z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne dla nauczycieli.

2018-08-17

Informacja o naborze na nowe stanowiska pracy w projekcie

2018-07-13

Realizator projektu informuje, iż trwa nabór uzupełniajacy na staże.

2018-07-07

Zachęcamy to przteczytania artykułu zamieszczonego na www.pcechrzanow.edu.pl

 

2018-06-16

bogactwo doświadczeń i praktycznych umiejętności

2018-06-12

Darmowe kursy umiejętności zawodowych

2018-06-07

Celem wyjazdu było zapoznanie z profilem działalności przedsiębiorstwa, linią produkcyjną podwozi do autobusów niskopodłogowych, wysokopodłogowych i turystycznych, dachów do autobusów typu sandwich oraz linią montażową autobusów miejskich firmy.

2018-06-04

4 czerwca 2018 r. rozpoczął się Kurs podstawowego spawania metodą TIG – 141 – spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego z dodatkiem drutu / pręta litego.

2018-05-25

OGŁOSZENIE  O PRZEDŁUŻENIU NABORU UCZESTNIKÓW NA STAŻ PŁATNY W RAMACH PROJEKTU

„Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”(nr projektu RPMP.10.02.02-12-0217/16) powiatu Chrzanowskiego(zwanym dalej Projektem CKZ), dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa wiedza i Kompetencje. Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, podziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów –SPR realizowanego w okresie od 01.05.2017 do 30.09. 2020 r.

2018-05-07

9 kwietnia br. zakończył się egzaminem kurs SEP w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń
elektroenergetycznych do 1 kV na kwalifikację typu E I grupy.

2018-05-07

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 08.05.2018 r. do dnia 14.05.2018 r. do godziny 15.00, trwa nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie orazz Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodo wej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” na Kurs specjalistyczny obsługi programu INWENTOR –stopień I i II